Yardım Merkezi

Aradığınız Şeyleri Bulamadıysanız Buradan Aratabilirsiniz

1. GENEL BAKIŞ

Bu Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesi (bu “Sözleşme”); dragnel.com, LLC, dragnel Payments, LLC (tüm ödeme hizmetleri için) ve Poynt, LLC (tüm donanım hizmetleri için) ("Dragnel") ile siz arasında imzalanmış olup, bu web sitesini ("Site") kullandığınız tarihte veya elektronik olarak kabul ettiğiniz tarihte yürürlüğe girer. Bu Sözleşme, bu Siteyi ve bu Site üzerinden satın alınan veya erişilen ürün ve hizmetleri (ayrı ayrı ve birlikte “Hizmetler”) kullanımınızla ilgili genel şartlar ve koşulları belirler. Hizmetler Sözleşmeleri ve ek politikalar, belirli Hizmetler için geçerlidir ve bu Sözleşmeye ek olarak mevcuttur, bu Sözleşmenin yerine geçmez. Bir Hizmetler Sözleşmesi hükümleri ile bu Sözleşmenin hükümleri arasında bir tutarsızlık olması durumunda geçerli Hizmetler Sözleşmesinin hükümleri geçerli olacaktır.

“Biz”, “bize” veya “bizim” gibi terimler Dragnel anlamına gelecektir. “Siz”, “sizin”, “Kullanıcı” veya “müşteri” terimleri ise bu Sözleşme'yi kabul eden, hesabınıza erişimi olan veya Hizmetleri kullanan herhangi bir kişi veya kuruluş anlamına gelecektir. Bu Sözleşmedeki hiçbir hükmün, herhangi bir üçüncü taraf hakkı veya avantajı sağladığı kabul edilmeyecektir.


2. SÖZLEŞME, SİTE VEYA HİZMETLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Dragnel mutlak yetki kendisine ait olmak üzere bu Sözleşmeyi, tüm politikaları veya bu belgeye eklenen sözleşmeleri dilediği zaman değiştirilebilir ya da düzenleyebilir ve bu değişiklikler veya düzenlemeler, Sitede yayınlandıktan hemen sonra geçerli olur. Söz konusu değişikliklerden veya düzenlemelerden sonra bu Siteyi veya Hizmetleri kullanımınız, bu Sözleşmenin son sürümünü kabul ettiğiniz şeklinde yorumlanır. Bu Sözleşmenin son halini kabul etmiyorsanız bu Siteyi veya Hizmetleri kullanmayın (veya kullanmaya devam etmeyin). Ayrıca, Dragnel size bu Sözleşmede yaptığı değişiklikleri veya düzenlemeleri zaman zaman e-posta ile bildirebilir. Bu nedenle, hesap (“Hesap”) bilgilerinizi güncel tutmanız çok önemlidir. Dragnel,böyle bir hatanın yanlış veya güncel olmayan bir e-posta adresinden kaynaklanması durumunda bir e-posta bildirimi almamanızdan dolayı hiçbir sorumluluk veya sorumluluk üstlenmez. Buna ek olarak, Dragnel bu Anlaşmanın şartlarının Sizin tarafınızdan ihlal edilmesi durumunda Hizmetleri kullanımınızı feshedebilir. DRAGNEL HERHANGİ BİR ZAMANDA BU SİTE VEYA HİZMETLERİN FİYATLAR VE ÜCRETLER DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜ DÜZENLEME, DEĞİŞTİRME VEYA KALDIRMA HAKKINI SAKLI TUTAR.


3. UYGUNLUK; YETKİ

Bu Site ve Hizmetler yalnızca ilgili yasalar çerçevesinde yasal açıdan bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek bireyler veya kuruluşlar (“Kullanıcılar”) tarafından kullanılabilir. Bu Site veya Hizmetleri kullanarak (i) en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu, (ii) ilgili yasalar uyarınca yasal açıdan bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek durumda olduğunuzu veya (iii) Amerika Birleşik Devletleri veya diğer ilgili yargı bölgeleri yasaları çerçevesinde sunulan Hizmetleri satın almaya veya almaya yasaklı bir kişi olmadığınızı kabul ve beyan edersiniz.

Bu Sözleşmeyi bir tüzel kişi adına kabul ediyorsanız, bu Sözleşmede yer alan şartlar ve koşullar için bu tüzel kişiyi bağlayıcı yasal yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve kabul edersiniz; bu durumda "siz", "Kullanıcı" veya "müşteri" terimi bu tüzel kişi anlamına gelir. Bu Sözleşme'ye ilişkin elektronik kabulünüzden sonra Dragnel söz konusu tüzel kişiyi bağlayıcı yasal yetkiye sahip olmadığınızı tespit ederse ödeme yükümlülükleri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın bu Sözleşme'de yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak siz sorumlu tutulacaksınız. Dragnel, Dragnel tarafının, Dragnel doğru ve şirketinizin yetkili bir temsilcisinden geldiğinde inandığı talimat, bildirim, belge veya yazışmaya güvenmesi nedeniyle meydana gelebilecek hiçbir kayıp veya hasardan yükümlü olmayacaktır. Bu talimatın, bildirimin, belgenin veya iletişimin gerçekliğine ilişkin makul düzeyde şüphe söz konusuysa Dragnel ek kimlik doğrulama işlemi yapmanızı gerektirme hakkını saklı tutar (ancak sorumluluk almaz). Ayrıca işlemler için taraf olduğunuz, temsilciniz olarak işlem yapan herhangi birinin ve hesabınızı veya Hizmetleri kullanan herhangi birinin taraf olduğu bu Anlaşma şartlarına tabi olduğunuzu kabul edersiniz.


4. HESABINIZ


Bu Site'nin veya Hizmetler'in bazı özelliklerine erişmek için bir Hesap oluşturmanız gerekir. Dragnel için, Hesabınızı oluşturduğunuzda gönderdiğiniz tüm bilgilerin doğru, geçerli ve eksiksiz olduğunu ve Hesap bilgilerinizi doğru, geçerli ve eksiksiz halde tutacağınızı beyan ve kabul edersiniz. Dragnel herhangi bir nedenle Hesap bilgilerinizin yanlış, eksik veya geçersiz olduğunu düşünüyorsa Dragnel, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Hesabınızı askıya alma ve feshetme hakkını saklı tutar. Sizin tarafınızdan yetkilendirilmiş olsun veya olmasın hesabınızda gerçekleşen etkinliklerin sorumluluğu yalnızca size aittir ve müşteri numaranız/giriş bilgileriniz, şifreniz, Ödeme Yöntemleriniz (aşağıda açıklandığı şekilde) ve müşteri PIN kodunuz da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın Hesap bilgilerinizin güvenliğini sağlamanız gerekir. Güvenlikle ilgili amaçlarla Dragnel şifrenizi ve müşteri PIN kodunuzu her bir Hesap için en az altı (6) ayda bir değiştirmenizi önerir. Hesabınızın güvenlik ihlali veya yetkisiz kullanımı ile ilgili olarak Dragnel tarafını derhal bilgilendirmelisiniz. Dragnel hesabınızın yetkisiz kullanımı nedeniyle meydana gelebilecek kayıplardan sorumlu olmayacaktır. Ancak sizin tarafınızdan veya yetkili ya da yetkisiz bir kişi tarafından kaynaklanıp kaynaklanmadığından bağımsız olarak Hesabınızın neden olduğu, Dragnel veya diğerlerinin uğradığı kayıptan siz sorumlu tutulabilirsiniz.


5. GENEL DAVRANIŞ KURALLARI

Şunları beyan ve kabul etmektesiniz:

Gönderdiğiniz tüm içerikler de dahil olmak üzere bu Siteyi ve Hizmetleri kullanımınız, bu Sözleşmenin yanı sıra Hizmetler için geçerli olabilecek tüm Hizmet Sözleşmeleri veya politikalara ve geçerli olan tüm yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olacaktır.
Kullanıcı İçeriği (aşağıda tanımlandığı şekliyle) veya önceden açıkça yazılı onayını almadan herhangi bir Kullanıcı veya başka bir kişi hakkında genel olmayan veya kişisel olarak tanımlanmasını sağlayacak bilgileri toplayamaz veya derleyemezsiniz (veya başkalarının toplamasına veya derlemesine izin veremezsiniz).


Dragnel tarafından, takdir yetkisi tamamen kendisine ait olmak üzere belirlendiği şekilde bu Site’yi veya Hizmetleri şu şekillerde kullanamazsınız:
yasadışı veya yasadışı aktiviteleri destekleyen veya teşvik eden;
çocuk istismarını ya da çocuklara cinsel taciz uygulamaya yönelik materyallerin (CSAM) yayılımıyla ilgili her türlü aktiviteyi teşvik eden, destekleyen veya bu aktivitelerde bulunan;
terörizm, insanlara, hayvanlara veya mülkiyete yönelik şiddeti teşvik eden, destekleyen veya bu eylemlerde bulunan;
herhangi bir istenmeyen posta veya talep edilmemiş diğer toplu e-postalar veya bilgisayar veya ağ korsanlığı veya cracking eylemlerini teşvik eden, destekleyen veya bunlara dahil olan;
2008 Tarihli Ryan Haight Çevrimiçi Eczane Tüketici Koruma Yasasını veya benzeri mevzuatı ihlal eden veya reçeteli ilaçların geçerli bir reçetesiz olarak satılmasını veya dağıtımını teşvik eden, destekleyen veya bu eylemlerde bulunan;
2017 Tarihli Çevrimiçi Seks Ticareti İle Mücadele Yasası (FOSTA) veya benzeri mevzuatı ihlal eden veya fuhuş ve/veya cinsellik ticaretini teşvik eden veya kolaylaştıran;
başka bir kimsenin veya bir işletmenin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden;
başka bir Kullanıcının veya başka bir kişi veya kurumun gizlilik veya aleniyet hakkını ihlal eden veya başka bir Kullanıcıya veya başka bir kişi veya kuruma karşı olan gizlilik yükümlülüğünüzü ihlal eden;
Bu Site’nin veya bu Sitede bulunan Hizmetlerin çalışmasına müdahale eden;
herhangi bir yazılım veya donanımın işlevselliğini bozmak, zarar vermek veya sınırlandırmak için tasarlanmış virüsleri, solucanları, böcekleri, Truva atlarını veya diğer kodları, dosyaları veya programları içeren veya bunları yükleyen; veya
Dragnel ya da Dragnel Hizmetleri ile ilgili yanlış veya aldatıcı bir dil kullanan ya da desteksiz veya karşılaştırıcı iddialarda bulunan.
Sahte, suistimal veya dolandırıcılığa yönelik bir etkinlik yürütemezsiniz. Takdir yetkisi tamamen kendimize ait olmak üzere belirlediğimiz şekilde, alt yapımıza makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük dayatan ya da dayatabilecek herhangi bir eylem gerçekleştiremezsiniz;


Bu Site veya Hizmetlerin herhangi bir kısmını Dragnel tarafından açıkça yetkilendirilmediğiniz sürece kopyalayamaz veya herhangi bir mecrada yayımlayamazsanız.
Bu Sitenin, bu Sitede yer alan Hizmetlerin veya bu Site ile ilgili olan herhangi bir teknolojinin hiçbir kısmında düzenleme veya değişiklik yapamazsınız.
(Aşağıda tanımlanan şekliyle) Dragnel İçeriğine veya Kullanıcı İçeriğine bu Sitenin kendisi ya da Dragnel tarafından belirlenebilecek bir yöntem dışında, herhangi bir teknoloji veya yöntemi kullanarak erişim sağlayamazsınız.
İhtiyaç duyulduğunda erişip kullanabilmeniz için tüm Kullanıcı İçeriğinizi yedeklemeyi kabul edersiniz. Dragnel herhangi bir Hesabı veya Kullanıcı İçeriğini yedeklemeyi garanti etmez ve Kullanıcı İçeriğinizin tamamını kaybetmeyi bir risk olarak kabul ettiğinizi onaylarsınız.
Dragnel şirketinin tüm ilgili teknolojileri de dahil olmak üzere Hizmetleri, Dragnel tarafının önceden verdiği açık ve yazılı onay olmaksızın yeniden satamaz ve ticari bir amaç doğrultusunda sunamazsınız.
Bu Sitenin veya bu Sitede yer alan Hizmetlerin güvenlikle ilgili özelliklerine müdahale etmemeyi, devre dışı bırakmamayı veya başka türlü kurcalamamayı (Dragnel İçeriğini veya Kullanıcı İçeriğini kullanmayı veya kopyalamayı engelleyen veya sınırlayan özellikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya bu Sitenin ya da bu Sitede yer alan Hizmetlerin, Dragnel İçeriğinin veya içindeki Kullanıcı İçeriğinin kullanımını sınırlandırmamayı kabul edersiniz.
İstendiğinde kimlik doğrulaması için resmi onaylı fotoğraflı kimlik ve/veya resmi onaylı ticari kimlik sağlamayı kabul edersiniz.


Dragnel tarafının sizi belirli zamanlarda hesabınızla ilgili olarak arayabileceğini ve bu aramaların amaçları doğrultusunda Dragnel tarafının sizden herhangi bir özel izin talebinde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, izin verilen durumlarda, geçerli tüm yasalara ve bunlarla ilgili kısıtlama ve yükümlülüklerimize tabi olup, izin verildiğinde, bu tür çağrıların tamamını kaydedebileceğini kabul edersiniz. Ayrıca, ilgili yasaların izin verdiği ölçüde söz konusu kayıtların Dragnel şirketinin taraf olarak yer aldığı yasal süreçlerde delil olarak sunulabileceğini kabul edersiniz. Ayrıca, telefon veya cep telefonu numaranızı vererek, Dragnel tarafından veya adına, otomatik telefon arama sistemi tarafından başlatılabilen ve/veya yapay veya önceden kaydedilmiş ses kullanan pazarlama kısa mesajlarını almayı onaylarsınız. Onay vermenizin Dragnel tarafından ürün veya hizmet satın almanın koşulu olmadığını anlarsınız. Cep telefonunuzu vererek, otomatik telefon arama sistemi tarafından Dragnel şirketinden veya onun adına gönderilebilen pazarlama kısa mesajlarını almayı onaylarsınız. Onay vermenizin Dragnel tarafından ürün veya hizmet satın almanın koşulu olmadığını anlarsınız. Mesaj ve veri fiyatları uygulanabilir.


Dragnel, bu Sözleşmede başka bir yerde belirtilen hakların hiçbirini sınırlamadan, (i) bu veya başka bir Sözleşmenin veya herhangi bir Dragnel politikasının ihlali nedeniyle, Hesabı veya Hizmetleri önceden sonlandırılmış veya askıya alınmış olan; (ii) Siteyi veya Hizmetleri kullanırken (Dragnel tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirlenen) uygunsuz veya yasadışı faaliyetlerde bulunan veya iş yapan Herhangi bir Kullanıcının bu Siteye veya herhangi bir Hizmete gelecekteki erişimini reddetme, iptal etme, sonlandırma, askıya alma veya sınırlama (herhangi bir alan adı kaydını iptal etme veya devretme hakkı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hakkını açıkça saklı tutar.
Satın alma işleminizde veya hesap etkinliğinizde dolandırıcılık, kötüye kullanım veya şüpheli etkinliğe ilişkin belirtilerin görülmesi halinde Dragnel; adınız, e-posta adresiniz veya hesabınızla ilişkilendirilmiş herhangi bir hizmeti iptal edebilir ve tüm ilişkili Dragnel hesaplarını kapatabilir. Dragnel’nin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, gerçekleştirilen herhangi bir faaliyetin dolandırıcılık içerikli olduğunu belirlemesi halinde, Dragnel tüm gerekli yasal işlemleri başlatma hakkını saklı tutar ve dava masrafları ve zararlar dahil olmak üzere parasal zararlar açısından Dragnel karşısında sorumlu olabilirsiniz. Hizmetlerin iptaline veya bir hesabın dondurulması veya kapatılmasına itiraz etmek için Dragnel Care ile iletişime geçin.

6. VERİLERİNİZİN KORUNMASI

Dragnel, siz, müşterileriniz ve/veya web kullanıcılarınız hakkındaki kişisel verilerin (“Verileriniz”) işlenmesini içerebilecek belirli barındırılan Hizmetleri, bu Hizmetleri kullanımınız (“Kapsanan Hizmetler”) sırasında size sunar. Bu Bölümün amaçları doğrultusunda, Verileriniz, Kullanıcı Verilerini içermez. Burada atıfta bulunulan ve Kapsanan Hizmetler için geçerli olan Dragnel Veri Sorumlusu-Veri İşleyen Veri İşleme Ek Sözleşmesi (“DPA”), Verilerinizin Avrupa Ekonomi Alanı’ndan üçüncü bir ülkeye aktarılması dahil, işlenmesini sağlamak için sağlam mekanizmalara sahip olduğumuzun, ilgili veri gizliliği yasalarına uygun olarak yerine getirildiğini garanti altına almak için size sözleşmeye dayalı bir güvence sağlamayı amaçlar.

Veri Sorumlusu-Veri İşleyen DPA ve DPA'ya ekli Standart Sözleşme Maddelerinin amaçları doğrultusunda (uygulanabildiği zaman ve şekilde), siz (ve ilgili ortaklarınız) Veri Sorumlusu/Verileri Aktaran Taraf olarak kabul edilirsiniz ve Kapsanan Hizmetleri yöneten hizmet şartlarını kabul etmiş olursunuz. Kapsanan Hizmetlerin satın alma süresi de DPA ve eklerinin (geçerli hallerde Standart Sözleşme Maddeleri ve ekleri de dahil olmak üzere) onaylanması ve kabul edilmesi olarak kabul edilecektir. DPA’yı yazdırmak, imzalamak veya fiziksel kopyasını iletmek için lütfen privacy@Dragnel.com adresine e-posta talebi gönderin.

Bu Bölümde ve DPA'da tanımlanan Kapsanan Hizmetler, aşağıdaki Sözleşmelerin şart ve koşullarına tabi olan barındırılan hizmetleri içerir: (1) E-posta Pazarlama Hizmetleri, (2) Hosting, (3) Online Mağaza/Hızlı Alışveriş Sepeti, (4) Hazır Web Sitesi Hizmetleri, (5) İşyeri Hizmeti.


7. KULLANICI İÇERİKLERİ

Kullanıcılar, Dragnel nezdinde barındırılan Hizmetler dahil olmak üzere bu Sitenin veya Hizmetlerin bazı özelliklerini kullanarak şunları görüntüleyebilir, yayınlayabilir, gönderebilir, paylaşabilir, saklayabilir veya yönetebilir: (a) forum gönderileri, bir yarışma ile ilgili gönderilen içerikler, ürün yorumları veya önerileri veya sosyal medya etkinliklerinde kullanılacak fotoğraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan fikirler, yorumlar veya öneriler (“Kullanıcı Gönderimleri”), veya (b) fotoğraflar ve videolar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla edebi, sanatsal, müzikal veya diğer içerikler (Kullanıcı Gönderimleri ile birlikte, “Kullanıcı İçeriği”). Hesabınız üzerinden gönderilen tüm içerik Kullanıcı İçeriği olarak kabul edilir. Bu Siteye veya Hizmetlere Kullanıcı İçeriği göndererek veya yayınlayarak, Dragnel tarafına (i) Kullanıcı İçeriğinin sahibi olduğunuz ve bu içeriği dağıtma hakkına sahip olduğunuz veya Kullanıcı İçeriğinin telif hakkı veya diğer hak sahibinden alınmış yazılı dağıtım haklarına, lisanslarına, onaylarına ve/veya izinlerine sahip olduğunuz için bu Site veya Hizmetler aracılığıyla Kullanıcı İçeriğini dağıtmak üzere gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu ve (ii) Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini beyan ve garanti edersiniz. Herhangi bir veya tüm Kullanıcı İçeriğinizden veya Hesabınızdan gönderilen Kullanıcı İçeriğinden ve onun dağıtımına ilişkin sonuçlardan ve gereksinimlerden yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

Kullanıcı Gönderimleri. Kullanıcı Gönderimlerinin tamamen isteğe bağlı olduğunu, gizli bir ilişki oluşturmadığını veya Dragnel şirketinin Kullanıcı Gönderimlerinizi gizli veya özel olarak ele almasını zorunlu kılmadığını, Dragnel‘nin açık veya zımni olarak Kullanıcı Gönderimlerinizi geliştirme veya kullanma zorunluluğu olmadığını ve Kullanıcı Gönderimlerinizin kasıtlı veya kasıtsız kullanımının herhangi bir tazmine yol açmayacağını ve Dragnel‘nin aynı veya benzer içerik üzerinde çalışıyor olabileceğini, söz konusu içerikleri başka kaynaklar biliyor olabileceğini veya başka bir eylemde bulunmuş olabileceğini veya bulunabileceğini beyan ve kabul edersiniz.

Dragnel, bu Sitede yayınlanan Kullanıcı Gönderileri ile ilgili her türlü hakkın tek sahibidir (tüm fikri mülkiyet hakları ve diğer mülkiyet hakları dahil) ve bu Sitede yayınlana Kullanıcı Gönderilerini size veya başka birine bilgi veya tazminat vermeden ticari veya ticari olmayan her türlü amaç için sınırsız bir şekilde kullanma ve yayma hakkına sahiptir.

Kullanıcı Gönderimleri Dışındaki Kullanıcı İçerikleri. Bu Siteye veya Hizmetler aracılığıyla Kullanıcı İçeriği göndererek veya buralarda yayınlayarak, Dragnel tarafına Kullanıcı İçeriğinin bu Site ve bu Sözleşme uyarınca kullanılabilmesi için Kullanıcı İçeriğinizin fikri mülkiyet ve diğer mülkiyet haklarını kullanma yetkisi verirsiniz. Bu belgede Dragnel tarafına Kullanıcı İçeriğini bu Siteyle, Hizmetlerle ve Dragnel (ve Dragnel iş ortakları) işleriyle, bu Sitenin farklı medya kanallarında farklı medya biçimlerinde tanıtılması, kısmen veya tamamen yeniden dağıtılması dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere bağlantılı olarak kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türevlerini hazırlamak, diğer çalışmalarla birleştirmek, görüntülemek ve gerçekleştirmek için dünya çapında, münhasır olmayan, ücretsiz, alt lisansı verilebilir (birden fazla katman aracılığıyla) ve aktarılabilir bir lisansı herhangi bir ücret, beklenti, sizden veya üçüncü bir taraftan izin veya size ya da üçüncü bir tarafa bildirim gereksinimi olmadan verirsiniz. Ayrıca bu Sitenin her Kullanıcısına, bu Site üzerinden Kullanıcı İçeriğinize erişmek (“gizli” veya “şifre korumalı” olarak belirlediğiniz Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere) ve Kullanıcı İçeriğinizi bu Sitenin işlevleri ve bu Sözleşmenin izin verdiği ölçüde kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türevlerini hazırlamak, diğer çalışmalarla birleştirmek, sergilemek ve gerçekleştirmek için münhasır olmayan bir lisans verirsiniz. Kullanıcı İçeriğinizle birlikte verilen yukarıdaki lisanslar, Kullanıcı İçeriğini bu Siteden kaldırdıktan veya sildikten sonra ticari olarak makul bir süre içinde iptal olur. Ancak, Dragnel tarafının kaldırılan veya silinen Kullanıcı İçeriğinin kopyasını sunucularında tutabileceğini (ancak dağıtamayacağını, görüntüleyemeyeceğini veya gerçekleştiremeyeceğini) anlar ve kabul edersiniz. Kullanıcı İçeriğinizle birlikte verilen yukarıdaki lisanslar, süreklidir ve geri alınamaz. Burada aksini belirten hükümleri geçersiz kılmadan, Dragnel gizli veya şifre korumalı olarak belirlediğiniz veya bu Sitenin tanıtımı amacıyla Dragnel (veya Dragnel iş ortakları) işletmeleri tarafından belirlenen Kullanıcı içeriğini kullanamaz. Dragnel tarafından barındırılan bir web sitesine veya başka içeriğe sahipseniz, Kullanıcı İçeriği ile ilgili tüm sahipliğe veya lisans haklarına sahip olmanız gerekir.


8. WEB SİTESİNİN/HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ


Bu Sözleşmenin yanı sıra diğer politika ve prosedürlerimizin şart ve koşullarına bağlı olarak, bu Siteyi ve Hizmetleri günün yirmi dört (24) saati, haftanın yedi (7) günü sağlama girişiminde bulunmak için ticari açıdan makul çabayı sarf edeceğiz. Bu Sitenin şu belirtilenler nedeniyle ancak bunlarla sınırlı olamamak üzere; birtakım nedenlerden dolayı zaman zaman erişilemez olabileceğini veya çalışmayacağını kabul ve beyan edersiniz: ekipman arızaları; dönemsel bakım veya zaman zaman gerçekleştirilen onarımlar veya parça değişiklikleri veya telekomünikasyonun veya dijital aktarım bağlantılarının kesilmesi veya hatalı olması, saldırgan ağ atakları, ağ sıkışıklıkları veya diğer arızalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kontrolümüz veya makul öngörülerimizin ötesinde gerçekleşen durumlar. Bu Sitenin veya Hizmetin sürekli veya kesintisiz olarak çalışmasının bizim kontrolümüzde olmadığını ve bununla ilgili olarak size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlülüğümüzün olmadığını kabul edersiniz.


9. ÜRÜN KREDİLERİ

Başka bir ürünün ("Satın Alınan Ürün") satın alınmasıyla ücretsiz olarak ya da belirli bir ürünü satın alımında kullanmak üzere bir ürün kredisi ("Kredi") almanız durumunda bu Kredinin yalnızca bir (1) yıl için geçerli olduğunu ve yalnızca geçerli bir satın alma işlemiyle kullanılabileceğini ve satın alınan ürünün silinmesi, iptal edilmesi, transfer edilmesi veya yenilenmemesi halinde feshedilebileceğini kabul ve beyan edersiniz. Kredi, kullanılmamışsa Satın Alınan Ürünün satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıl sonra sona erecektir. Kredinin kullanılması durumunda ilk abonelik döneminden sonra ürün, iptal edilene kadar o zaman geçerli olan yenileme ücretiyle otomatik olarak yenilenecektir. Ürünün otomatik olarak yenilenmesini iptal etmek istiyorsanız, Hesabınızı ziyaret ederek veya müşteri hizmetleriyle iletişim kurarak bunu yapabilirsiniz. Satın Alınan Ürünün ücretsiz bir alan adı içermesi durumunda, Satın Alınan Ürünü iptal ederseniz, alan adının standart fiyatı iade tutarından düşülür. Liste fiyatı, Dragnel şirketinin web sitesinde listelenen alan adı fiyatıdır ve promosyon, indirim veya diğer fiyat azalmasına tabi tutulmaz. Kendi takdirimize bağlı olarak, diğer bir Satın Alınan Ürün ile ücretsiz verilen Krediler için, Kredinizi benzer bir ürünle değiştirebileceğimizi kabul ve beyan edersiniz.


10. İÇERİK İZLEME; HESAP FESİH POLİTİKASI


Dragnel genelde Kullanıcı İçeriğini filtreden geçirmez (Dragnel tarafından barındırılan web sitesinde veya bu Sitede yayınlananlar). Ancak, Dragnel bunu yapma hakkını (fakat herhangi bir sorumluluk üstlenmez) ve Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir maddesinin uygun olup olmadığına ve/veya bu Sözleşmeye uyup uymadığına karar verme hakkını saklı tutar. Dragnel, Bu Sözleşmeyi ihlal eden bir materyal gönderilmesi veya yayınlanması ya da bu Sözleşmenin başka bir şekilde ihlal edilmesi, (karar yetkisi Dragnel tarafına ait olmak üzere) halinde, herhangi bir zamanda önceden bildirim yapılmadan Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir bölümünü (Dragnel tarafından barındırılan web sitesinde veya bu Sitede yayınlanan) kaldırabilir ve/veya bir Kullanıcının bu Siteye veya bu Sitede yer alan Hizmetlere erişimini durdurabilir. Ayrıca Dragnel, Dragnel Kullanıcının tekrar eden bir şekilde kötü kullanım sergilediğine inanma nedenine sahipse, Kullanıcının bu Siteye veya bu Sitedeki Hizmetlere erişimini feshedebilir. Dragnel bu Siteye veya bu Sitede yer alan Hizmetlere olan erişiminizi iptal etmesi halinde, Dragnel karar yetkisi kendisinde olmak üzere sunucularında sakladığınız verileri ve dosyaları kaldırabilir ve silebilir.


11. SÜRESİ BİTEN HİZMETLER; KULLANIM SONU (EOL) İLKESİ

Dragnel herhangi bir neden olmaksızın, önceden bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir zamanda (i) Hizmetlerden veya (ii) ayrı ayrı özelliklerden, işlevlerden ya da Hizmetlerle ilişkili unsurlardan herhangi birinin sunulmasını veya sağlanmasını durdurma hakkına sahiptir. Dragnel tüm Hizmetlerinin ve özelliklerinin, işlevlerinin veya Hizmetlerle ilişkili unsurların yaşam süresini en üst düzeye çıkarmak için elinden geleni yapmakla birlikte sunduğumuz bir Hizmetin veya belirli bir özelliğin, işlevin ya da Hizmetle ilişkili bir unsurun sonlandırılması veya Kullanım Sonu (“EOL”) süresine ulaşması söz konusu olabilir. Böyle bir durumda, söz konusu Hizmetler veya belirli özellik, işlev ya da Hizmetle ilişkili unsur, EOL tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Dragnel tarafından kesinlikle desteklenmeyecektir.

Bildirim ve Taşıma. Sunduğumuz bir Hizmetin EOL süresine ulaşması durumunda, EOL tarihinden otuz veya daha fazla gün önce sizi bilgilendirmeye çalışacağız. EOL tarihinden önce yeni bir Hizmet'e geçerek Hizmeti değiştirmek veya belirtilen EOL tarihinden önce o Hizmet ile ilgili tüm işlemlerinizi sonlandırmak için gerekli tüm adımları atmak sizin sorumluluğunuzdadır. İki durumda da, Dragnel tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, ya satın aldığınız sürenin geri kalanında geçiş yapmanız için size benzer bir Ürün sunar ya da Dragnel tarafından belirlenen, eşit olarak dağıtılmış mağaza içi kredisi veya iadesi sağlar. Dragnel size bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın, varsa, Hizmetin en güncel sürümüne sizi taşıyabilir. Bu geçişten kaynaklanabilecek her türlü kayıp ve zarar ile ilgili her türlü sorumluluğu almayı kabul edersiniz. Sunduğumuz bir Hizmetle ilişkili herhangi bir özelliğin, işlevin veya unsurun EOL süresine ulaşması durumunda, EOL tarihinden otuz veya daha fazla gün önce sizi bilgilendirmeye çalışacağız. Ancak takdiri tamamen ve mutlak suretle Dragnel şirketine ait olmak üzere, söz konusu özellik, işlev veya unsur olmadan Hizmetin en azından makul ölçüde eşit düzeyde işlevlerini sürdürebilmesi durumunda Dragnel, Hizmet için benzer bir özellik ya da işlev veya para iadesi sunmak zorunda olmayacaktır.

Sorumluluk Kabul Etmeme. Dragnel (i) Hizmetlerin veya (ii) Hizmetlere ait sunabileceğimiz, erişimini sağlayabileceğimiz veya kolaylaştırabileceğimiz özelliklerin, işlevlerin veya yönlerin herhangi birindeki değişiklik, askıya alma veya sona erdirme durumu ile ilgili olarak size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.

12. BETA HİZMETLER

Belirli aralıklarla Dragnel yeni Hizmetleri ön sürüm olarak sunabilir (sınırlı önizleme hizmetleri veya mevcut Hizmetlere yeni özellikler olarak). Yeni Hizmetler, mevcut Hizmetlere eklenen yeni özellikler tek tek ve birlikte “Beta Hizmetler” olarak anılacaktır. Beta Hizmetleri kullanmayı seçerseniz, Beta Hizmetleri’ni kullanımınız şu şart ve koşullara tabi olacaktır: (i) Beta Hizmetlerin ön sürüm olduğunu ve düzgün çalışmayabileceğini onaylar ve kabul edersiniz; (ii) Beta Hizmetleri kullanmanız durumunda olağan dışı işlem hatalarına maruz kalabileceğinizi onaylar ve kabul edersiniz; (iii) Beta Hizmetler olduğu gibi sunulur, bu nedenle bu hizmetleri canlı veya kritik öneme sahip ortamlarda kullanmanızı önermeyiz; (iv) Dragnel Beta Hizmetlerin herhangi bir bölümünü dilediği zaman değiştirme, düzenleme veya kaldırma hakkını saklı tutar; (v) Beta Hizmetlerin ticari sürümleri sürekli olarak değişebilir ve Beta Hizmetleri kullanan veya bu hizmetlerle çalışan programlar, ticari sürümler veya sonraki sürümlerle çalışmayabilir; (vi) Dragnel Beta Hizmetleri desteklemek için ayrılan müşteri hizmetleri destek süresini kısıtlayabilir; (vii) Beta Hizmetler deneyiminizle ilgili olarak, yaşadığınız hataları veya sorunları tekrar oluşturabilmek için gerekli olan bilgiler dahil olmak üzere makul görüşlerinizi sunmayı onaylar ve kabul edersiniz; (viii) Dragnel şirketinin tarayıcı davranışlarınızı, tıklanan bağlantıları, satın alınan öğeleri, cihaz türünüzü takip edebileceğini ve Beta Hizmetlerimizi nasıl kullandığınız ve etkileşimde bulunduğunuzla ilgili analizler de dahil olmak üzere çeşitli veriler toplayabileceğini onaylar ve kabul edersiniz; (ix) Beta Hizmetleri ile ilgili deneyiminiz ve fikirleriniz de dahil olmak üzere Beta Hizmetleri’ne ilişkin tüm bilgilerin gizli olduğunu ve üçüncü bir tarafa ifşa edilemeyeceğini ya da Dragnel şirketine geri bildirim sağlamak dışında başka hiçbir amaçla kullanılamayacağını kabul edersiniz; (x) Beta Hizmetleri; “değiştirilmeden”, “olduğu gibi” ve “tüm hatalarıyla” sağlanmaktadır.

Görüşlerinizi ürün geliştirme amaçları dahil olmak üzere her türlü amaçla kullanabileceğimizi kabul edersiniz. İsteğimiz üzerine basılı materyaller ve pazarlama materyalleri için kullanabileceğimiz yorumlarınızı bize iletmeniz gerekir. Geri bildiriminizle ilişkili olan veya Beta Hizmetleri’ni kullanımınızdan doğan her türlü fikri mülkiyet, münhasır olarak Dragnel şirketine ait olacaktır. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde Dragnel; hak, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme dolaylı garantileri dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Beta Hizmetlerin kullanımıyla ilgili her türlü yasal, doğrudan veya dolaylı garantiyi reddeder.


13. ÜCRETLER VE ÖDEMELER

Ödeme Yönteminizden bağlı kuruluşlarımızdan biri tarafından ödeme alınabileceğini kabul edersiniz. Satın alma sırasında ödemenizin Amerika Birleşik Devletleri'nde işlendiği belirtildiyse, işleminiz Dragnel.com, LLC, tarafından,; ödemenizin Kanada'da işlendiği belirtildiyse, işleminiz Dragnel Domains Canada, Inc. tarafından; ödemenizin İngiltere'de işlendiği belirtildiyse, işleminiz Dragnel Europe, Ltd. tarafından; ödemenizin Hindistan'da işlendiği belirtildiyse, işleminiz Dragnel India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd tarafından yerine getirilecektir. Satın alma işlemi sırasında, ödemenizin yukarıda listelenmeyen bir ülkede işleme tabi tutulduğunu tespit ederseniz, işleminiz yerel ödeme hizmeti sağlayıcımızla bağlantılı olan ve açıklanan ülke içindeki bir kuruluş tarafından gerçekleştirilebilir ve Gizlilik Politikamızın hükümlerine tabidir.